Sturingsmogelijkheden overheden voor verstreken legitimiteit natuurbeleid (WOT-04-010-037.16)

Project: EZproject

Project Details

Description

In dit project worden in interactie met bestuurders en maatschappelijke partijen actief in het natuurbeleid sturingsmogelijkheden, handelingsopties en overwegingen geëxpliciteerd die beleidsmakers concrete handvatten voor beleidsontwikkeling en -uitvoering kunnen bieden. Daarbij wordt voortgeborduurd onderzoek naar ervaringen en handelingsopties in omgaan c.q. voorkomen van conflict, inzichten rondom de relaties tussen legitimiteit, sturing en maatschappelijke betrokkenheid, mechanismen in legitimiteitsconstructie en -versterking en mogelijk rondom indicatoren van maatschappelijke betrokkenheid in relatie tot mogelijke sturingsmogelijkheden.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2031/12/20