Sturing in overgangszones rondom het NNN (WOT-04-010-037.23)

Project: EZproject

Project Details

Description

Overgangszones rondom het NNN kunnen bijdragen aan ecologisch doelbereik en bieden tegelijkertijd ruimte voor de levering van ecosysteemdiensten die relevant zijn voor het oplossen van maatschappelijke opgaven, zoals klimaat en landbouw. Overgangszones kunnen grenzen verzachten, waardoor verbindingen kunnen worden gezocht tussen verschillende sectoren. Dit is van belang in een klein land als Nederland waar veel verschillende claims op beperkte ruimte bestaan.

De realisatie van overgangszones rondom natuurgebieden en bijbehorende governance is nog in ontwikkeling. Om overgangszones te realiseren zijn nieuwe manieren van werken nodig zijn (integraal, multi-level, multi-actor). Het is dus belangrijk te leren wat hiervoor nodig is, wat mogelijke valkuilen zijn (wat ontbreekt nog?) en welke kansen zich aandienen (wat gebeurt er al en welke potentiële kansen kunnen nog worden benut?). Dit onderzoek verkent hoe provincies momenteel beleid voor integrale overgangszones vormgeven en biedt inzicht in ervaringen van en lessen voor provincies ten aanzien van integrale sturing in (beleid voor) multifunctionele overgangszones.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/22