Study Seed Laws Toolbox (BO-43-003.02-011)

Project: EZproject

Description

SeedNL, een PPP van Plantum, het ministerie LNV en het ministerie BuZa, heeft tot doel een agenda vast te stellen voor, en activiteiten te initiëren in, handel en ontwikkeling in een aantal geselecteerde landen. Het belangrijkste knelpunt voor investeringen van Nederlandse bedrijven in ontwikkelingslanden en opkomende economieën houdt verband met een ongunstige zaaizaad wet en regelgeving. SeedNL wil de enabling environment voor zaaizaad verbeteren in de landen waar het zal gaan opereren. Nu de PVP-toolbox zijn waarde heeft bewezen, onderzoekt deze studie het ontwerp van een toolbox voor zaad gerelateerde wet en regelgeving, met ondersteuning voor hervorming op andere gebieden. De studie zal kijken naar rassenonderzoek en -registratie, zaadcertificering, fytosanitaire problemen met zaden, import- en exportkwesties, zaadbedrijfsvergunningen, internationale uitwisseling en toegang tot genetische bronnen, en opzet van de infrastructuur van zaaizaad wet en regelgeving. De studie zal inzicht bieden in best fit internationale praktijken, de belangrijkste uitdagingen van Nederlandse bedrijven, en hulpmiddelen en modaliteiten voor de hervorming van zaaizaad wet- en regelgeving.

StatusActive
Effective start/end date1/11/1831/12/19