Statistically sound demersal sampling (KB-36-002-018)

  • Chen, Chun, (Project Leader)

Project: EZproject

Description

De DCF en visbestand toestandsbeoordeling evolueert naar een nieuw regionaal database- en schattingssysteem (RDBES), waar een probabilistisch gebaseerde bemonsteringsprocedure met een goede documentatie voor nodig is. De huidige meer-fase demersale marktbemonstering, hoewel in overeenstemming met de DCF-verordening, is niet goed gedocumenteerd voor de manier waarop de bemonsteringsprocedure moet worden uitgevoerd, en is soms een ad-hoc bemonstering. Dit project heeft als doel 1) het huidige statistische steekproefontwerp te verbeteren, 2) documentatie van de procedure te verstrekken en 3) snelle kwaliteitscontrole te genereren. Het is een multidisciplinaire samenwerking tussen vissers, waarnemers, data submitter en statisticus. De resultaten van dit onderzoek kunnen de kwaliteit en efficiëntie van de gegevensverzameling verbeteren en de komende jaren een soepele overgang naar RDBES bieden.

StatusActive
Effective start/end date1/01/20 → 31/12/20