Statistically sound demersal sampling (KB-36-002-018)

  • Chen, Chun (Project Leader)

Project: LNV project

Project Details

Description

De DCF en voorraadbeoordeling evolueert naar een nieuw regionaal database- en schattingssysteem (RDBES), waar een probabilistisch gebaseerde bemonsteringsprocedure met een goede documentatie nodig is.De huidige meerfasen demersale marktmonsterneming, hoewel in overeenstemming met de DCF-verordening, is niet goed gedocumenteerd voor de manier waarop de bemonsteringsprocedure wordt uitgevoerd, en is soms ad-hocbemonstering.Dit project heeft als doel 1) het huidige statistische steekproefontwerp te verbeteren, 2) documentatie van de procedure te verstrekken en 3) snelle kwaliteitscontrole te genereren. Het is een multidisciplinaire samenwerking tussen visser, waarnemer, indiener van gegevens en statisticus. De resultaten van dit onderzoek kunnen de kwaliteit en efficiëntie van de gegevensverzameling verbeteren en de komende jaren een soepele overgang naar RDBES bieden.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/20 → 31/12/21