Stappenplan Krulstaarten (BO-43-013.01-014)

  • van der Peet, Geert (Project Leader)

Project: EZproject

Project Details

Description

Al jaren wordt er in binnen- en buitenland gezocht naar wegen om couperen overbodig te maken. Er zijn hiertoe ook al diverse initiatieven geweest. De meeste van die initiatieven stranden omdat het voorkomen van bijten of het tijdig de kop in drukken hiervan niet gegarandeerd kan worden en de varkenshouder nu eenmaal niet het risico op ernstige ontstekingen en afkeuren van varkens kan lopen. De problematiek van het couperen van varkensstaarten lijkt daarmee in een patstelling te verkeren.

Met de Verklaring van Dalfsen geeft de sector samen met overheid en dierenbescherming invulling aan het op termijn kunnen houden van varkens met een niet gecoupeerde staart. Projectonderdelen waaraan gewerkt is zijn:

  • netwerken met varkenshouders: stappen naar het houden van varkens met lange staarten 
  • welzijnscheck (on farm risico beoordeling): opzet en toetsing van een risicobeoordeling op verschillende type varkensbedrijven
  • Internationaal: afstemming van de Nederlandse activiteiten met gelijkgerichte Europese landen
  • communicatie: met name gericht op het werken aan draagvlak bij varkenshouders en vanaf 2020 vooral ook erfbetreders ebn slachthuizen.
StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/20