Standaard Data formulier (WOT-04-009-034.02)

Project: EZproject

Project Details

Description

Dit project bestaat uit de ondersteuning van LNV bij de overdracht van een aantal taken met betrekking tot het Standaard Data Forms (SDF's) van de Natura 2000-gebieden (en de hiervoor benodigde kennis) aan provincies en RWS. In goed overleg met alle partijen wordt een werkverdeling gemaakt en een efficient proces ingericht.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1231/12/19

Research Output

Standaard Data Formulieren Natura 2000-gebieden : aanvullingen vanwege wijzigingen in Natura 2000-aanwijzingsbesluiten

Bos-Groenendijk, G. J., van Swaay, C. A. M. & Schmidt, A. M., 2018, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 52 p. (WOt-technical report; no. 114)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Standard Data Form Natura 2000: bepaling van de belangrijkste drukfactoren in Natura 2000-gebieden

Schippers, P., Schmidt, A. M., van Kleunen, A. & van den Bremer, L., Dec 2015, Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 30 p. (WOt-technical report; no. 56)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ecologische gegevens van vogels voor Standaard Gegevensformulieren Vogelrichtlijngebieden

van Kleunen, A., Roomen, M., van den Bremer, L., Lemaire, A. J. J., Vergeer, J. W. & van Winden, E., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 163 p. (WOt-technical report; no. 2)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access