Standaard Data formulier (WOT-04-009-034.02)

Project: LNV project

Project Details

Description

Dit project bestaat uit de ondersteuning van LNV bij de overdracht van een aantal taken met betrekking tot het Standaard Data Forms (SDF's) van de Natura 2000-gebieden (en de hiervoor benodigde kennis) aan provincies en RWS. In goed overleg met alle partijen wordt een werkverdeling gemaakt en een efficient proces ingericht.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1231/12/19