Sociaal-Ecologische systemen (WOT-04-011-034.60)

Project: EZproject

Project Details

Description

Onderdeel van de Wet natuurbescherming is de bepaling dat:

Het Planbureau voor de Leefomgeving eenmaal in de vier jaar aan de Minister een wetenschappelijk rapport uitbrengt, waarin de toestand en de verwachte ontwikkelingen ten aanzien van natuur, bos en landschap worden beschreven (art. 1.9).

Deze rapportage staat bekend onder de naam Natuurverkenning en is onderdeel van de Wettelijke Onderzoekstaken (WOt). De volgende natuurverkenning zal naar verwachting in 2020 verschijnen. In de tweede helft van 2017 zijn de eerste voorbereidingen voor de  natuurverkenning gestart onder de noemer scopingstudie methoden en scenarios. In 2018 is deze (voor)verkenning gecontinueerd onder de noemer Natuur als Basis.
Het traject in 2017 en 2018 heeft geresulteerd in een aantal keuzes voor de invulling van de natuurverkenning 2020. Onderdeel van die nieuwe natuurverkenning is ook dat er gewerkt zal gaan worden aan een nieuw natuurverhaal.

Het doel van dit WOT project in 2019 is om dat nieuwe natuurverhaal verder te verkennen en (door) te ontwikkelen. Daarbij wordt nadrukkelijk de dialoog en samenwerking gezocht met andere betrokken maatschappelijke partijen.

Het nieuwe natuurverhaal start vanuit de constatering dat het denken over de relatie mens & natuur volop in beweging is. Mede onder druk van een aantal grote maatschappelijke opgaven en ontwikkelingen (klimaat, biodiversiteit, voedsel) groeit het besef dat het niet volstaat om natuurbescherming en natuurbehoud alleen op bepaalde plekken of soorten te richten (Natuurnetwerk Nederland /  VHR) en/of specifieke diensten van de natuur te benutten (ecosysteemdiensten) maar dat het cruciaal is om het menselijk handelen in zijn algemeenheid meer in lijn te brengen met natuurlijke hulpbronnen en processen.

Een dergelijk sociaal-ecologisch perspectief dat is gebaseerd op de erkenning dat mens en natuur onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn in een dynamische, wederkerige relatie. Hieruit volgt de noodzaak om menselijke en natuurlijke ontwikkeling ook op een structurele manier met elkaar in balans te brengen. Dit perspectief vormt het vertrekpunt voor de verkenning van een nieuwe natuurverhaal waarbij oa. wordt aangesloten op actueel gedachtegoed ten aanzien van oa. de Weddincake (Sustainable Development Goals), Safe Operating Space en Resilience Thinking (Stockholm Resilience Institute).

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/19

Research Output

Geïntegreerd natuur- en landschapsbeheer. Succesfactoren voor het ontwikkelen van natuur en landschap: Boek

van der Sluis, T., 2019, In : Landschap. 36, 1, p. 40-41

Research output: Contribution to journalBook reviewProfessional

Het Online debat over de Oostvaardersplassen: De invloed van sociale media op natuurbeheer

Mattijssen, T. J. M., Breman, B. C. & Stevens, T. M., 2019, In : Landschap. 36, 1, p. 4-13

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Open Access
1 Citation (Scopus)

Natuurbeleving 2.0: de potentie van digitale natuurbelevingen

Bade, D., Bus, A. & Breman, B. C., 25 Apr 2019

Research output: Non-textual formWeb publication/site

Open Access