Snelle on site screening concepten (KB-37-002-018, KB-23-002-033)

Project: EZproject

Project Details

Description

Monitoring en surveillance van voedselveiligheidsparameters kan per definitie slechts op een zeer beperkte doorsnede van het totale voedsel- en diervoederaanbod plaatsvinden. Traditioneel is dit ingericht middels steekproefsgewijze monstername on-site, waarna alle analyses in een specialistische laboratoriumomgeving worden uitgevoerd. De beschikbaarheid van snelle on-site screeningsmethoden biedt mogelijkheden om enerzijds de monitoring te intensiveren en anderzijds de trefkans en daarmee de efficiency van de lab analyses te vergroten. Dit project heeft tot doel het verbreden en verdiepen van WFSR kennis t.a.v. snelle on-site screening concepten, de ontwikkeling van specifieke methoden en de transfer van nieuw ontwikkelde technologie naar de gebruiker, in het bijzonder de NVWA. In 2021 zal verder worden gewerkt aan snelle on-site DNA detectie met behulp van Loop-Mediated Isothermal Amplification (LAMP), waarbij specifiek testen voor dierspecies en allergenen zullen worden ontwikkeld. De interactie met de NVWA t.b.v. de transfer van on-site technieken naar de inspectiepraktijk zal verder worden geïntensiveerd, o.a. door betrokken onderzoekers de  inspectiepraktijk te laten ervaren. Deelname aan de Rijkslabraad vormt een doorlopend deel van dit project.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1731/12/21