Snelle on site screening concepten (KB-37-002-018, KB-23-002-033)

Project: EZproject

Project Details

Description

Monitoring en surveillance van voedselveiligheidsparameters kan per definitie slechts op een zeer beperkte doorsnede van het totale voedsel- en diervoederaanbod plaatsvinden. Traditioneel is dit ingericht middels steekproefsgewijze monstername on-site, waarna alle analyses in een specialistische laboratoriumomgeving worden uitgevoerd. De beschikbaarheid van snelle on-site screeningsmethoden biedt mogelijkheden om enerzijds de monitoring te intensiveren en anderzijds de trefkans en daarmee de efficiency van de lab analyses te vergroten. Dit project heeft tot doel het verbreden en verdiepen van WFSR kennis t.a.v. snelle on-site screening concepten, de ontwikkeling van specifieke methoden en de transfer van nieuw ontwikkelde technologie naar de gebruiker, in het bijzonder NVWA. In 2020 zal een belangrijk nieuw deel van het project gericht zijn op de ontwikkeling van snelle on-site DNA detectie met behulp van Loop-Mediated Isothermal Amplification (LAMP). Er zal worden gewerkt met een format dat multiplexen van LAMP mogelijk maakt, met als doel de ontwikkeling van een multiplex LAMP test voor species identificatie. Deelname aan de Rijkslabraad vormt een doorlopend deel van dit project. Deelprojecten op het gebied van antilichaam gebaseerde lateral flow devices en U.A.V i.c.m. chemische sensoren zullen worden afgerond. Tot slot zal een deelproject stakeholder involvement worden gestart, waarin zal worden onderzocht hoe de acceptatie/implementatie on-site technieken door NVWA kan worden bevorderd.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1731/12/20

Research Output

  • 3 Article
  • 1 Conference paper
  • 1 Digital or Visual Products

Voedsel scannen

Weesepoel, Y. J. A., 27 Feb 2018

Research output: Non-textual formDigital or Visual ProductsOther research output

Open Access

Evaluation of a loop-mediated isothermal amplification (LAMP) method for rapid on-site detection of horse meat

Aartse, A., Scholtens-Toma, I., van der A, H. J. G., Boersma-Greve, M. M., Prins, T. W., van Ginkel, L. A., Kok, E. J. & Bovee, T. F. H., 2017, In : Food Control. 81, p. 9-15

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

  • 6 Citations (Scopus)