SN KE4 0.1 Coordinatie en Management (BO-53-001-031)

Project: EZproject

Project Details

Description

Net als in 2018 -2020 voert WENR als penvoerder de coördinatie en financieel management over deze derde klimaatenveloppe Klimaatslim Bos, Natuur en Hout uit. Behalve de penvoerder kent de interne projectorganisatie ook een kernteam bestaande uit pilottrekkers voor de verschillende themas (pilots) binnen deze klimaatenveloppe. Vertegenwoordigers van de partners Probos, Arboribus Silva, Staatsbosbeheer, Centrum Hout, en de VBNE zijn vertegenwoordigd in dit kernteam. Tezamen sturen zij de verschillende deelprojecten aan (zie ook paragraaf 2.1)

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/21