SN Add Q2 KE2 4.1 Klimaatbuffers mitigatie (BO-53-001-019)

Project: EZproject

Project Details

Description

Dit Klimaatenveloppe project richt zich op het verkennen van potenties voor broeikasgasemissiereductie van zoete natte natuur en de randzones daaromheen in de publieke ruimte waarbij inrichtingsprincipes gebruikt worden die het klimaatbufferprincipe volgen van de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers. Het eindresultaat is een kansenkaart voor natte natuur waar broeikasgassen vastgelegd of emissies gedrduceerd kunnen worden in combinatie met meekoppelkansen zoals klimaatadaptatie en een advies over monitoring en evaluatie in kader van Klimaatakkoord, GreenDeal en nationale emissieregistratie.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/19