SN Add Q2 KE2 0.2 Gereedschapskist & Monitoring (BO-53-001-002)

Project: EZproject

Description

Bossen, bomen en natuur kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het beperken van de klimaatverandering door vastlegging van CO2. Tegelijkertijd is het van belang om de veerkracht van bos- en natuurterreinen tegen de gevolgen van klimaatverandering te verhogen. Voor de inbedding in de beheerspraktijk op lange termijn en de uitrol van de klimaatpilots over grotere oppervlakten, bestaat bij beheerders en beleidsmakers behoefte aan praktische instrumenten die ondersteunen bij het maken van de juiste klimaatslimme beheer- en inrichtingsmaatregelen. In de klimaatenvelop van 2018 is een online gereedschapskist ontworpen die aan deze wensen tegemoet komt. In 2019 is de structuur van de Gereedschapskist opgezet en is de Gereedschapskist gevuld met maatregelen en voorbeeldprojecten. De website is online gegaan in het voorjaar van 2019 (https://www.vbne.nl/klimaatslimbosennatuurbeheer/). De Gereedschapskist is onder de aandacht gebracht middels artikelen (Vakblad Natuur Bos en Landschap, De Landeigenaar) en presentaties (Beheerdersdag 2019, Landgoed Vilsteren, Symposium Adapting Forests to Climate Change Toulouse 2019).

Elke pilot uit de klimaatenvelop 2018 waar relevante informatie voor de Gereedschapskist uit voortkwam, is in 2019 gedekt met minstens één maatregel en één voorbeeldproject. Verder is er een connectie gemaakt met de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers, door enkele van de voorbeeldprojecten van deze coalitie toe te voegen aan de Gereedschapskist. Enkele interessante projecten die zich buiten de klimaatenvelop afspeelden, zijn ook toegevoegd als voorbeeldproject aan de Gereedschapskist.

Daarnaast is er een pagina Feiten en cijfers toegevoegd, waar meer algemene informatie, kengetallen en antwoorden op veelgestelde vragen worden gegeven. Op verzoek van gebruikers is er in de tweede helft van 2019 een boomsoortentabel opgesteld, waar voor alle relevante boomsoorten scores worden gegeven voor algemene eigenschappen en eigenschappen gerelateerd aan klimaatmitigatie en -adaptatie. De boomsoortentabel zal binnenkort verschijnen op de Achtergrondinformatie pagina. Ook is een factsheets brochure gemaakt met een kort overzicht van de CO2 winst per maatregel, vooral gericht op beleidsmakers bij de provincies.

Met de Gereedschapskist heeft elke Nederlandse bosbeheerder toegang tot informatie over klimaatslimme beheer- en inrichtingsmaatregelen. De Gereedschapskist is bedoeld als blijvende tool die verder wordt uitgebreid en aangevuld en draagt bij aan het opschalen van de andere klimaatpilots.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/19