SN Add Q2 KE2 0.0 Financieel Management Klimaatenveloppe (BO-53-001-020)

Project: EZproject

Project Details

Description

De overall ambitie is de additionele CO2 vastlegging te bereiken in het Nederlandse bosbeheer incl houtketen zoals die is opgenomen in het Regeerakkoord ter grootte van 1.5 miljoen ton CO2/j in 2030. We realiseren ons dat maatregelen in de bos en houtketen tijd vergen en het CO2 effect soms pas over jaren zichtbaar wordt, maar daar staat tegenover dat het effect zeer langdurig kan zijn en er andere positieve effecten ontstaan voor bijvoorbeeld biodiversiteit, recreatie of grondstoffen voor de bio-economie. De pilots zijn een eerste belangrijke stap in de richting van realisatie van de ambities van het Kabinet.

WENR is penvoerder voor het consortium Klimaatslim Bos, Natuur en HOut. Vanuit deze taak wordt administratie, financieel management en ondersteuning van de partners op deze vlakken verzorgt in dit deelproject.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/19