SN 2.2. Kwantificering beheersmaatregelen (BO-53-001-029)

Project: LNV project

Project Details

Description

De afgelopen 2 jaar is binnen de klimaatenvelop het deelproject A2/0.2 Gereedschapskist vooral gericht geweest op het ontwikkelen en vullen van de gereedschapskist klimaatslim Bos- en Natuurbeheer. Voor het inschatten van het koolstofeffect van de verschillende maatregelen is gebruik gemaakt van bestaande studies en modellen, en ad-hoc inschattingen. Verschillende bronnen en methodes gaven vaak zeer verschillende waardes. Verschillen kunnen oplopen tot een factor 3. Er is dus een grote behoefte aan een betere onderbouwing van de cijfers.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/21