SN 2.1 Revitalisering kleibos (BO-53-001-007)

Project: LNV project

Project Details

Description

In Nederland wordt zo'n 13.000 ha essenbos getroffen door de essentaksterfte. Daarnaast zijn duizenden ha populierenbos op kleigrond toe aan verjonging. Hiervoor moeten klimaatslimme omvorming worden toegepast en beheersvormen worden ontwikkeld om de productieve snelgroeiende boomsoorten te combineren met de ontwikkeling van duurzame rijke bossystemen. Daarnaast zal door combinaties met nieuwe boomsoorten een bijdrage moeten worden geleverd aan de klimaatbestendigheid en productiviteit van de kleibossen. 20-25 ha nieuw bos zal gaan functioneren als een pilot en demonstratieobjecten, verspreid over 4 locaties van Staatsbosbeheer.

Om de es te behouden voor het Nederlandse landschap worden potentieel ziekte-resistente essen vermeerderd en aangeplant in een nakomelingentoets van 1 ha.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/20