SN 1.3 Bosontwikkeling en houtproductie langs infrastructuur (BO-53-001-005)

Project: EZproject

Project Details

Description

Rijkswaterstaat heeft de ambitie bij te dragen aan de transitie van Nederland naar een circulaire economie. Het gaat daarbij onder andere om stromen van gras en hout in te zetten in hoogwaardige grondstoffen en energie. Zij streeft deze ambitie na in samenwerking met partners waaronder de verschillende overheden, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Waterschappen. Klimaatslim beheer en uitbreiding van houtige beplantingen langs de infrastructuur van RWS, waarvan het hout veredeld kan worden door modificatie, sluit naadloos aan bij deze ambitie.

Het doel van deze pilot is deze een demonstratieproject te starten met deze vorm van klimaat- en houtslimme bosuitbreiding op de terreinen van RWS, aan te geven waar dat in de toekomst uit te breiden is, en welke hout- en groeiplaatskenmerken de geschiktheid van veredeling van het hout bepalen voor hoogwaardige toepassingen in de houtketen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/21