SN 1.1 Vergroten kennis en beschikbaarheid 'klimaatslimme' boomsoorten en herkomsten (BO-53-001-025)

Project: LNV project

Project Details

Description

Bossen veerkrachtig maken tegen klimaatverandering en tegelijkertijd het verhogen van de productiviteit in termen van CO2-vastlegging is een belangrijk onderdeel van klimaatslim bosbeheer, het klimaatakkoord en waarschijnlijk ook de nieuwe nationale bossenstrategie. Tegelijkertijd is er nog weinig kennis over droogtetolerantie van de boomsoorten en herkomsten die op dit moment worden toegepast. Daarnaast wordt er geëxperimenteerd met nieuwe boomsoorten zoals boomhazelaar & elsbes. Van deze soorten is niet bekend welke herkomsten voor Nederland geschikt zijn, of is de herkomst van het plantsoen soms onbekend. Deze kennis is niet alleen van belang voor het reguliere bosbeheer, maar ook voor agroforestry en voedselbossen en landschapselementen zoals houtwallen en boomsingels.

Naast kennis over is ook de beschikbaarheid van plantsoen een belangrijk item. De vraag naar plantsoen in binnenland en buitenland neemt sterk toe. Bij de recente revitaliseringspilot is de beschikbaarheid van specifieke soorten en herkomsten al een knelpunt. Experimentele beplantingen met buitenlandse herkomsten van nieuwe soorten, die in het kader van de revitaliseringspilots worden aangeplant kunnen t.z.t. gekeurd worden als zaadbron (selectie opstand) voor opname in de Rassenlijst Bomen. Zo kan op de lange termijn de beschikbaarheid van zaad van deze nieuwe soorten verbeterd worden.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/21