Smart tools voor vitale varkens (BO-22.04-001-024)

Project: LNV project

Project Details

Description

De Nederlandse varkenshouder kan voorop blijven lopen door slimmer gebruik te maken van data en die te vertalen naar sturend management. De projecten "Cockpit vleesvarkens", "Mijn varken", "Mijn zeug", "Met T-tag naar kennis in de keten", komen in een volgende fase. Op dit moment is in de praktijk een start gemaakt met data verzameling voor slim ‘real time management’ en de ontwikkeling van een cockpit voor vleesvarkens (zoals in het project T-tag). Metingen richten zich vanuit het primaire bedrijf met name op voer- en wateropname, gewichtsontwikkeling en klimaatbeheersing (temperatuur, ventilatie) en vanuit de slachterij op slachtkwaliteit en slachtbevindingen (afwijkingen, staartschade). Bij deze (eerste) praktijkervaringen zijn nieuwe vragen voor onderzoek ontstaan. Er is behoefte aan wetenschappelijk onderbouwde referentiewaarden van de prestatie van het dier in relatie met zijn omgeving. Die zijn nodig om data goed te kunnen interpreteren en tot waarde te brengen voor de varkenshouder. Beoogde impact van dit project is om door slim gebruik van data in bedrijfs- en ketenverband meerwaarde voor de varkenshouder te creëren op verbetering bedrijfsresultaat met gezonde, vitale dieren.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1631/12/16