SM H3 Communicatie & Afstemming stallen en mestopslagen (BO-53-003-062)

Project: EZproject

Project Details

Description

De focus van dit communicatieproject ligt op het organiseren van een dialoog over de resultaten van de onderzoeken uit het programma Integraal Aanpakken op gebied van Stal-Mest. Hiervoor worden op gelijkwaardig niveau de volgende doelgroepen betrokken: o.a. melkveehouders, erfbetreders (voeradviseurs, loonwerkers, dierenartsen, adviesorganisaties), ketenpartijen, sectororganisaties (incl. regionale bestuurders), toeleverende, dienstverlenende partijen, stallenbouwers en financiers. Kortom, het gehele kennisnetwerk en de hele context rond de veehouderijbedrijven. Uitgangspunt daarbij is om samen te werken met bestaande organisaties, studieclubs, netwerken, etc.

 

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/21