SM F19 Minisilo-onderzoek naar emissiereducerende technieken voor externe mestopslagen (BO-53-003-061)

Project: EZproject

Project Details

Description

Bij het mini silo onderzoek worden 6 mestsilos opgezet op semi-praktijk schaal waarmee de emissies van mest kan worden gemeten onder praktijk omstandigheden om de effectiviteit van emissie reducerende maatregelen op mest te testen. Het betreft hier silos met een inhoud van ongeveer 5 tot 6 kuub waar alle emissies continue worden gemeten. Twee van de zes silos worden voorzien van koeling mogelijkheden waardoor ook het effect van temperatuur op emissies kan worden bestudeerd. Doordat alle 6 de silos tegelijkertijd worden gemeten zal er met deze silos het effect van verschillende emissie reducerende maatregelen case-control worden onderzocht.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/21