SM F15: Mest koelen in de kelders en extern (BO-53-003-058)

Project: EZproject

Project Details

Description

In dit project wordt een tweede verbeterde versie van mestkoeling in de bestaande mestkelders geïnstalleerd en bemeten, om het effect op de emissies van broeikasgassen (methaan, lachgas) en ammoniak te bepalen, na beloftevolle resultaten met de eerste versie. Daarnaast wordt een prototype ontwikkeld voor het extern koelen van mest, met het oog op een robuustere en makkelijker te onderhouden (en functioneel uit te breiden) variant van mestkoeling. Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met bedrijfslevenpartners en melkveehouders.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/21