SL Ontsluiting van en koppeling aan praktijkdata over bodemgebruik en bodemmanagement 1.7 (BO-53-002-003)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het project verkent hoe bestaande praktijkdata over bodemmaatregelen en bodemkoolstofbalans beschikbaar gemaakt kunnen worden voor monitoring van beleidsdoelen (project 1.2) en als input voor het praktijkmodel (project 3.1). Voor beide projecten is ontsluiting van bestaande praktijkdata op het gebied van bodemgebruik en bodemmanagement cruciaal. Voor de monitoringsstrategie is het van belang dat informatie voldoende specifiek is om effecten van maatregelen zichtbaar te krijgen in een nationale rapportage onder het klimaatverdrag. Voor de praktijktool kan ontsluiting van bestaande data zorgen voor efficiëntie, kwaliteit en vermindering van administratieve lasten omdat minder data handmatig ingevuld hoeven te worden. Bovendien is het afstemmen van de inputdata voor de praktijktool en de nationale monitoringsstrategie essentieel om te zorgen dat communicatie over voortgang in de praktijk en op het beleidsdoel niet onnodig uit de pas gaan lopen.

 

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/20