SL Ontsluiting van en koppeling aan praktijkdata over bodemgebruik en bodemmanagement 1.7 (BO-53-002-003)

Project: EZproject

Description

 

In project 1.7 is verkend hoe bestaande praktijkdata over bodemmaatregelen en bodemkoolstofbalans beschikbaar gemaakt kunnen worden voor monitoring van beleidsdoelen (project 1.2) en als input voor het praktijkmodel ter ondersteuning van besluitvorming door boeren (project 3.1). Voor beide projecten is ontsluiting van bestaande praktijkdata op het gebied van bodemgebruik en bodemmanagement cruciaal. Voor de monitoringsstrategie is het van belang dat informatie voldoende specifiek is om effecten van maatregelen zichtbaar te krijgen in een nationale rapportage onder het klimaatverdrag. Voor de praktijktool kan ontsluiting van bestaande data zorgen voor efficiëntie, kwaliteit en vermindering van administratieve lasten, omdat minder data handmatig ingevuld hoeven te worden. Bovendien is het afstemmen van de inputdata voor de praktijktool en de nationale monitoringsstrategie essentieel om te zorgen dat communicatie over voortgang in de praktijk en op het beleidsdoel niet onnodig uit de pas gaan lopen.

Binnen de agro-food sector worden veel data van individuele agrarische bedrijven verzameld. Dit wordt gedaan door het bedrijfsleven maar ook door overheden en onderzoeksinstituten. Gegevens worden opgeslagen in diverse systemen, waarbij er sprake is van eigendom door verschillende partijen, ieder met zijn eigen belangen en doelen. Bescherming van privacy van dataeigenaren is een belangrijk aspect. Met inachtneming van belangen en privacy kan het ontsluiten en koppelen van diverse systemen van praktijkdata over bodemgebruik en bodemmanagement kansen bieden voor betere en efficiëntere informatievoorziening voor beleid (project 1.2) en praktijk (project 3.1).

In dit project zijn verschillende databronnen in beeld gebracht en in het bijzonder daarin de praktijkdata over bodemmaatregelen en bodemkoolstofbalans. In samenspraak met de beheerders van deze bronnen zijn verschillende scenarios benoemd om tot een effectieve en efficiënte koppeling van bronnen te komen. In de meeste databronnen ontbreken overigens nog gedetailleerde data over bodemmaatregelen, zoals groenbemesters en grondbewerking. Deze data zijn wel nodig als invoer van de in te zetten rekenmodellen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/19