SL Modernisering en innovatie van meetinstrumentarium voor N2O (lachgas), CH4 en CO2 emissies uit bodems en meststoffen 1.5 (BO-53-002-011)

Project: EZproject

Project Details

Description

In dit project wordt de benodigde apparatuur en instrumentarium aangeschaft waarmee de gevraagde verbetering kan worden gerealiseerd in doen van waarnemingen en kwantificering van emissies van lachgas in veld- en laboratorium situaties. De meetprotocollen worden up to date gemaakt en instructies aan medewerkers en protocollen worden dit jaar uitgevoerd en beschikbaar gemaakt. De uiteindelijke metingen verfijnen en verkleinen onzekerheid in de metingen van lachgas die ten grondslag liggen aan de berekeningen van de nationale emissies en aan de emissiefactoren voor N2O die gekoppeld zijn aan specifieke vormen van bodem-managementmaatregelen en de rapportage van effect op emissies daarvan.
StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/19