SL Demonstratie en Pilots - fase 1 - voorbereiding en selectie 2.1 (BO-53-002-004)

Project: EZproject

Project Details

Description

Dit project maakt een selectie van relevante projecten op het gebied van duurzaam bodembeheer met een duidelijk raakvlak met de klimaatdoelstellingen tot een representatieve set van ondersteunende Lange Termijn Experimenten (LTEs) en Netwerken. Op basis van selectiecriteria en in afstemming met opdrachtgever en betrokken stakeholders worden keuzes gemaakt . Zo kan bestaande infrastructuur snel en efficiënt benut worden voor dataverzameling ten behoeve van vastlegging van de uitgangssituatie bij bedrijven en locaties die al bereid zijn dan wel bezig zijn met testen van bodemgerelateerde klimaatmitigatiemaatregelen.
StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/18