Short chains_resilience (KB-35-006-007)

Project: LNV project

Project Details

Description

Reacties op de onverwachte economisch schok door COVID-19 zijn vaak niet gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. Een populaire beleidsmaatregel is om de voedselketens te verkorten. Deze maatregel zou de afhankelijkheid van internationale voedselketens verminderen en daarmee bijdragen aan een hogere mate van weerbaarheid van nationale en regionale voedselsystemen. Hierbij wordt echter maar naar een vorm d.w.z. economische weerbaarheid gerefereerd. Wat is het effect van korte ketens op andere vormen van weerbaarheid, b.v. ten aanzien van klimaatverandering of sociaal/politieke instabiliteit? Deze studie onderzoekt welke vormen van voedselsysteem weerbaarheid gebaat zijn bij korte ketens. En welke groepen in de samenleving hebben meer of minder zekerheid van voedselvoorziening hebben bij korte ketens? Deze vraag wordt beantwoord door te analyseren hoe de verschillende vormen van weerbaarheid een effect hebben op de livelihoods van verschillende groepen in de samenleving. Tenslotte geven we een eerste inzicht in beleidsmaatregelen die de weerbaarheid van die groepen voor diverse vormen van externe schokken kunnen vergroten.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/20