Sensitivity of HERAS index calculation (KB-36-002-020)

Project: EZproject

Project Details

Description

Sinds kort is de procedure voor het koppelen van biologische informatie met gegevens van akoestische surveys beter gestructureerd door het gebruik van StoX software. Echter, heeft deze nieuwe methode mogelijk een effect op de continuïteit van tijdsseries. Binnen dit project worden de veroorzaakte effecten onderzocht. Daarnaast wordt de gevoeligheid van de indexberekeningen getest als gevolg van de veranderingen in analyse opzet en vastgestelde variabelen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/20

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.