Sectorale gebiedsgerichte sturing leefomgevingsbeleid (WOT-04-010-037.21)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het doel van dit project was om de sectorale beleidsclaims op en ambities met de landbouw in beeld te brengen en te analyseren hoe met deze verschillende claims in integrale gebiedsgericht beleid in de praktijk wordt omgegaan. Hierbij gaan we uit van de verwachting dat de verschillende sectorale claims in gebieden zullen moeten worden gecombineerd om de sectorale doelen (b.v. vanuit natuur, stikstof, water en klimaat) te kunnen realiseren. Daarbij zullen we aandacht besteden aan de kansen en knelpunten bij het gecombineerd uitvoeren van deze sectorale opgaven  als de gevolgen voor de ontwikkelpaden van de landbouw in deze gebieden in beeld.

 

Deze analyses moeten meer inzicht geven in de stapeling van beleid, gevolgen voor de landbouw en de condities waaronder deze opgaven in integrale gebiedsprocessen kunnen worden gecombineerd en uitgevoerd. Dit zal leiden tot handelingsperspectieven voor initiatiefnemers van dit sectorale en integrale beleid en voor de evaluatie van dit beleid door PBL.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/22