Sectorale gebiedsgerichte sturing leefomgevingsbeleid (WOT-04-010-037.21)

Project: EZproject

Project Details

Description

De aandacht voor gebiedsgericht beleid om leefomgevingsdoelen te realiseren is de laatste jaren sterk toegenomen, met een focus op de landbouw als grootste grondeigenaar en gebruiker. Daarbij valt op dat veel van dit recente gebiedsgerichte beleid een sterk sectorale focus heeft. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de effectiviteit van het beleid dat zich richt op de verduurzaming van het landelijk gebied, rekening houdend met de verschillen in ontwikkelpaden die de landbouw doormaakt (intensivering, verdringing en extensivering/verbreding).

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/21