Seaweeds (KB-39-007-002)

Project: LNV project

Project Details

Description

Ongeveer 38% van het landoppervlak van onze aarde wordt gebruikt voor landbouwgrond. De productiviteit per oppervlakte-eenheid is in de afgelopen 50 jaar verdubbeld en soms verdrievoudigd, maar het areaal is in die tijd niet echt toegenomen. Toch zijn er nog steeds grote gebieden die aanzienlijke ‘yield gaps’ vertonen (tot 80%) door sociaaleconomische omstandigheden en/of door nadelige omgevingsfactoren zoals droogte en bodemverzilting. Kunnen we genoeg eiwitten voor mens en dier blijven produceren om de komende decennia de groeiende bevolking te kunnen blijven voeden, zonder een toename van het gebruik van akkerland en het verlies van biodiversiteit? Om dit de kop te bieden, zullen we beter gebruik moeten maken van onderbenut landbouwgrond en onze gewassen weerbaarder moeten maken tegen abiotische stress. Zeewieren kunnen hierbij helpen en de wereldwijde productie van (eiwit)gewassen verhogen.

Recente wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat zeewierextracten gebruikt kunnen worden als ‘biostimulant’ tijdens de teelt waardoor gewassen beter resistent zijn tegen droogte of zout (en tegen biotische stress). Het is echter nog onduidelijk welke componenten uit het zeewierextract de weerbaarheid van de doelgewassen kunnen beïnvloeden, en ook welke mechanismen in het doelgewas aangezet worden. In dit onderzoeksproject gaan we het gebruik van zeewierextracten in detail analyseren om de teelt van eiwitgewassen onder zout- en droogte stress te verbeteren. De ‘mode of action’ wordt bestudeerd met behulp van genomics- en metabolomics analyses van de doelgewassen, en de bio-activiteit van de zeewierextracten zal gekoppeld gaan worden aan (een set van) specifieke zeewiercomponenten.

Het gebruik van zeewierextracten voor verhogen van de weerbaarheid van eiwitgewassen kan een heel erg groot effect bereiken wanneer de productie van eiwitgewassen op de 20% verzilte en droge landbouwarealen met een-vijfde verhoogd kan worden. Dit zal leiden tot een verhoogde jaarlijkse mondiale eiwitproductie zonder uitbreiding van het huidige landbouwareaal. Het project zal nieuwe methoden leveren om de productie van gewassen te verbeteren en het gebruik van meststoffen te verminderen, en zal bovendien inzicht geven in het mechanisme om gewassen weerbaarder te maken tegen abiotische stress.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/21