Seasons in nursery function Wadden Sea (KB-36-002-014)

Project: LNV project

Project Details

Description

Het gebruik van gebieden als de Waddenzee en de kustzone door vis, traditioneel gebieden waar veel vissoorten opgroeiden, is sterk afgenomen. Mogelijke redenen daarvoor hangen waarschijnlijk samen met klimaatverandering, maar ook visserij kan een rol spelen. Om beter te begrijpen waarom de kinderkamerfunctie veranderd is, is het belangrijk om te weten hoe het seizoenspatroon veranderd is. In dit project wordt, als aanvulling op de DFS survey, een jaarronde kosteneffectieve (want gebruikmakend van een controlevaartuig van LNV) maandelijkse survey uitvoeren in een van de kombergingsgebieden in de Waddenzee.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/22