Screening for emerging chemical risks in the food chain (KB-37-002-034)

Project: EZproject

Project Details

Description

De oprichtingsverordening (EG) nr.178 / 2002 (artikel 34) van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) verplicht de EFSA om monitoringprocedures vast te stellen om systematisch informatie en gegevens te zoeken, te verzamelen en te analyseren met het oog op de identificatie van nieuwe risico's in de velden binnen haar missie. In het project OC/EFSA/SCER/2020/02 Screening for emerging chemical risks in the food chain zullen WFSR, UCT Prague en Fraunhofer ITEM zich samen met EFSA richten op vier doelstellingen: 

  1. Het ontwikkelen van analytische methoden (HRMS-methoden) en toepassen in een suspect screening op 212 stoffen die door EFSA zijn geprioriteerd en die potentiële risicos vormen in voedings- en voedermatrices.
  2. het ontwikkelen van non-target analytische methoden voor de detectie van gehalogeneerde organische verbindingen in dezelfde monsters als doelstelling 1.
  3. Het kwantificeren van een geselecteerd aantal chemische stoffen gebaseerd op de resultaten van de doelstellingen 1 en 2 van het project.
  4. Het evalueren en karakteriseren van de risicos van de stoffen in doelstelling 3.

Om de analytische uitdagingen aan te pakken, moet de beschikbare uitgebreide infrastructuur van hoogwaardige instrumenten voor sporenanalyse van organische chemicaliën (in het bijzonder GC en LC met tandem MS/MS en TOF of Orbitrap HRMS) worden gebruikt.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2131/12/21