Scopingstudie methoden en scenario's (WOT-04-011-034.32)

Project: LNV project

Project Details

Description

Onderdeel van de Wet natuurbescherming is de bepaling dat: “Het Planbureau voor de Leefomgeving eenmaal in de vier jaar aan de Minister een wetenschappelijk rapport uitbrengt, waarin de toestand en de verwachte ontwikkelingen ten aanzien van natuur, bos en landschap worden beschreven” (art. 1.9). Deze rapportage staat bekend onder de naam ‘Natuurverkenning’ en is onderdeel van de Wettelijke Onderzoekstaken (WOt).

 Begin 2017 is de meest recente Natuurverkenning verschenen. Deze zogenaamde Nature Outlook had voor de eerste keer een internationaal perspectief en stond in het kader van de Europese natuurontwikkeling, mede naar aanleiding van het Nederlandse EU voorzitterschap in de eerste helft van 2016.

 In de tweede helft van 2017 starten de voorbereidingen voor de volgende natuurverkenning die naar verwachting in 2020 zal verschijnen. Dit projectvoorstel betreft een eerste voorstudie voor deze nieuwe Natuurverkenning. Het gaat om een zogenaamde ‘scopingsstudie’ die bedoeld is om een aantal kaders voor de nieuwe Natuurverkenning mede te helpen afbakenen. Deze kaders betreffen zowel de vorm, als de mogelijke inhoud van de nieuwe natuurverkenning.

 

StatusFinished
Effective start/end date14/06/1731/12/17