Scopingstudie landbouw en leefomgeving (WOT-04-011-037.19)

Project: EZproject

Project Details

Description

In het onderzoek van Wageningen University & Research en in het bijzonder het WOT onderzoek, wordt al vele jaren onderzoek gedaan naar de relatie tussen landbouw en leefomgeving, of meer specifiek natuur en biodiversiteit. Daarnaast zijn er vele andere onderzoekinstellingen die op dit thema actief zijn. Dit onderzoek heeft zich op verschillende aspecten gericht, van puur ecologisch, tot economisch en governance. Hoewel de resultaten van deze onderzoeken zijn vastgelegd in documenten ontbreekt het bij de medewerkers van het PBL, maar ook bij de WOT aan een state of the art overzicht van deze kennis. Dit onderzoek geeft een overzicht van zowel de geschreven bronnen, als de reflecties van experts op de inzichten in deze bronnen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2131/12/21