Scoping studie kosteneffectiviteit (WOT-04-010-036.83)

Project: EZproject

Project Details

Description

Deze studie wil in beeld brengen wat de beschikbare en benodigde kennis is die nodig ik om beleidsrelevante KEAs uit te kunnen voeren. In verband hiermee wordt binnen deze studie allereerst in beeld gebracht , op welke wijze we kunnen leren van ervaringen met de KE-modellering in het verleden, zowel binnen als buiten WUR.  Daarnaast wordt geïnventariseerd welke beleidsvragen er worden verwacht voor de evaluatie van het Natuurpact in 2019, wat de provinciale kennisbehoeften zijn op het terrein van KE-analyses, en of de beschikbare financiële gegevens van provincies geschikt aansluiten op de maatregelen en de bijbehorende doelstellingen waarvoor de KE-analyses gevraagd worden. Met het oog op het laatstgenoemde aspect dient de studie conclusies te trekken over de verdere ontwikkeling van het KE-instrumentarium na 2017, waarbij nadrukkelijk een link wordt gelegd met de ontwikkelingen en toepassing van IKN. Dat wil zeggen, op basis van voorgaande wordt inzicht gegeven in welke functionaliteiten aan het IKN toegevoegd moeten worden om dit instrumentarium geschikt te maken op de lange termijn. Hierbij wordt allereerst gedacht aan het verkennen van de typologieën natuurinclusieve landbouwbedrijven van lichtgroen tot donkergroen die in het IKN opgenomen kunnen worden met de daarbij bijbehorende natuurbeschermingsmaatregelen en kosten.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/17