Scoping studie bedrijven, economie en natuur (WOT-04-010-036.84)

  • Overbeek, Greet (Project Leader)

Project: EZproject

Project Details

Description

De afgelopen jaren is er veel veranderd op het terrein van natuurbeleid. Ondernemersgeest en het leervermogen van de samenleving staan meer centraal, en het beleid wordt niet langer van bovenaf georganiseerd, maar decentraal van onderop gestuurd. Binnen de rijksoverheid, maar ook daarbuiten, heeft dit geleid tot een nieuw beleids- en onderzoeksveld waarover de kennis sterk in ontwikkeling is. Het gevolg is dat er de afgelopen jaren veel onderzoek is verricht naar duurzaamheid bij bedrijven en sectoren, maar ook naar de relaties tussen economie aan de ene kant en natuur, biodiversiteit, ecosysteemdiensten en natuurlijk kapitaal aan de andere kant. Dit onderzoek vond zowel binnen als buiten de WOt plaats.

Gegeven de vele onderzoeksinspanningen is er bij het PBL behoefte aan het ophalen van de netten en daar een analyseslag overheen te maken. De drie termen bedrijven, economie en natuur kunnen op verschillende wijze worden geïnterpreteerd, variërend van natuurorganisaties die aan groen ondernemerschap gaan doen (oftewel groene verdienmodellen) tot aan traditionele bedrijven en economische sectoren die bij hun bedrijfsvoering (meer) gebruik maken van natuur (natuurinclusief ondernemen).

Probleem is evenwel dat veel kennis fragmentarisch en onsamenhangend wordt aangeboden en dat een systematisch overzicht ontbreekt. Dat is niet verwonderlijk, want er zitten meer kanten aan het thema bedrijven, economie en natuur dan aan Rubiks kubus. De diversiteit aan onderwerpen maakt dat er vele aanvliegroutes en insteken mogelijk zijn. Waar het momenteel aan ontbreekt in het onderzoek is overzicht, ordening en rangschikking, waardoor het moeilijk aan te geven is waar we met dit onderwerp nu feitelijk staan, waar nog witte vlekken zitten, en dus waar potentiële onderzoeksvragen liggen. Dit onderzoek moet hier meer richting en sturing aan geven, zodat duidelijk wordt waarop de kennisontwikkeling na 2017 gericht moet zijn gegeven óók de lopende ontwikkelingen op dit terrein.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/17