Schrijfteam NGF Plant XR (BO-43-121-002)

Project: EZproject

Project Details

Description

Plant-XR richt zich op uitdagingen en oplossingen voor weerbare gewassen en daarmee onder meer op het terugdringen van bestrijdingsmiddelen, kunstmest en andere controlemethodes. Met het Plant-XR programma zou Nederland haar landbouwsector duurzaam helpen innoveren en zou haar grote rol op de wereldmarkt voor voedings- en siergewassen niet alleen kunnen handhaven maar verder kunnen uitbreiden. Plant-XR is een tienjarig Nederlands programma, waarin diverse partijen uit de publieke en private sector betrokken zijn. 

Binnen dit project zal WUR zich toeleggen op het meten van de economische impact van het project op de langere termijn (de effectenanalyse). Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar het bbp-effect en de maaschappelijke kosten en baten van het project. Bij die laatste wordt met name gekeken naar de bredere welvaartseffecten van het project.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/21