Sante legislation new genomic techniques (KB-37-002-042)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het project zal verschillende scenarios voor de Europese regelgeving van de nieuwe genetische technieken bestuderen, in het bijzonder de technieken van “gene editing” en “cisgenese” in planten. Het zal de Europese Commissie helpen bij het beoordelen van de mogelijke impacts die deze scenarios hebben. Hierbij komen verschillende kanten aan bod, zoals maatschappij, milieu, economie en andere factoren. Bestudeerd zal worden of de nieuwe regelgeving in elk scenario voldoende aandacht besteed aan veiligheid, duurzaamheid, traceerbaarheid en het vermogen van deze wetten zich aan te passen aan nieuwe, toekomstige technologische ontwikkelingen als die zich voordoen. In eerste instantie zullen hiervoor verschillende bronnen van informatie worden aangeboord. Naast wetenschappelijke literatuur gaat dit onder andere om statistieken, audits, en rechtszaken. Dit onderzoek kan uit een initiele verkennende fase en vervolgens een verdiepende stap bestaan. Zowel kwalitatieve en kwantitatieve gegevens zullen onderzocht worden. WFSR zal in dit onderdeel zich inzetten voor de literatuur-analyse van:

  • De manier waarop de risico’s beoordeeld worden voor nieuwe gewassen die met deze genetische techniek behandeld zijn. Voorbeelden hiervan kunnen buiten de EU gevonden worden. Een vraag die hierbij beantwoord kan worden is bijvoorbeeld of er wellicht lichtere eisen mogelijk zijn, dankzij de grote precisie, in vergelijking met de reguliere genetisch gemodificeerde organismen.
  • De handhaving door de overheid van regels voor de etikettering en traceerbaarheid.
  • Het mogelijke voorkomen van producten van deze organismen in importstromen.

In aanvulling op de eerder genoemde data bronnen zullen ook externe experts benaderd worden om hun visies met ons te delen. Dit kan gebeuren tijdens de publieke evenementen, focus groepen en bilaterale gesprekken met individuele experts. Tijdens deze consultatie-evenementen zal WFSR ook als vraagbaak en mede-facilitator van de discussies dienen. Uiteindelijk zal er een rapport worden uitgebracht. Het onderzoek en de resultaten zullen toegankelijk, open en transparant door de  Europese Commissie gepubliceerd worden.

StatusFinished
Effective start/end date1/03/2231/12/22