Saba Bank - Mariene biodiversiteit (BO-43-117-009, BO-43-021.04-002, BO-11-019.02-008, BO-11-011.05-008)

Project: EZproject

Project Details

Description

De Saba Bank is het grootste Nederlandse natuurpark (2500km2). Langs een groot deel van de rand van de Bank liggen uitgestrekte koraalriffen. De koralen zorgen voor de 3 dimensionale structuur waar alle andere planten en dieren gebruik van maken, produceren zand en bieden bescherming tegen stormen en golven.  De koralen zijn de bouwmeesters van de Bank maar op de bank liggen ook andere ecosystemen zoals sargassumvelden, wiervelden, zandvlaktes en kalkalgvelden. De Bank ligt geheel binnen de territoriale wateren van Saba en de Exclusieve Economische Zone van Caribisch Nederland en is van groot belang voor de economie van Saba. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de Bank een extreem rijk gebied vormt in termen van biodiversiteit (Special issue PLOS ONE 2010, vol. 5).

In 2010 is de Saba Bank per Antilliaans Landsbesluit aangewezen als beschermd gebied en als zodanig bij het SPAW protocol (UNEP-CEP, Carthagena Convention) aangemeld. Onder de International Maritime Organization (IMO) geniet de Saba Bank bescherming als PSSA gebied (Particular Sensitive Sea Area) zodat ook het scheepsverkeer en met name het ankeren van grote zeeschepen gereguleerd kan worden. Onder het Biodiversiteitsverdrag (CBD) is de Saba Bank aangewezen als een EBSA gebied, een biologisch of ecologisch exceptioneel zeegebied. De Saba Bank is het grootste koraalrif van Caribisch Nederland.

Visserij heeft altijd een belangrijk onderdeel uitgemaakt van de economische activiteiten. De huidige visserij op de Saba Bank richt zich hoofdzakelijk op de vangst van kreeft en diepwater snappers. Beide doelsoorten worden voornamelijk bevist met visvallen en lijken een dalende trend te vertonen.

Voor de komende jaren is het van belang om de Staat van Instandhouding van de koraalriffen en aangrenzende ecosystemen te bepalen en in welke mate deze bedreigd wordt door de visserij op de Saba Bank en of deze duurzaam gebeurt.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1331/12/24