Ruimtelijke kansen voor natuur (WOT-04-011-037.14)

Project: EZproject

Project Details

Description

Om de achteruitgang van de biodiversiteit tegen te kunnen gaan staat de overheid voor een complexe opgave. Hierbij kan het natuurlijke systeem niet los gezien worden van het maatschappelijke systeem, omdat het daar dynamisch mee is verbonden. Het is daarom belangrijk inzicht te hebben in de wisselwerking van het natuurlijke systeem en het maatschappelijke systeem. Dit project heeft als doel om het inzicht te vergroten in (i) de wijze waarop burgers in aanvulling op het vigerend beleid een bijdrage kunnen en willen leveren voor het behoud van biodiversiteit, (ii) welke veerkracht in het sociaal-ecologisch systeem daar voor nodig is en (iii) wat het natuurbeleid zou kunnen doen om die veerkracht te vergroten.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/20

Research Output

Veerkracht als boundary concept. Een verkenning van sociale en sociaal-ecologische veerkracht

During, R. & van Dam, R. I., 2019, (WOt-interne notitie; no. 257)

Research output: Book/ReportReportProfessional