Ruimtelijk economische condities landbouw (WOT-04-011-037.18)

Project: LNV project

Project Details

Description

Het PBL wil meer inzicht krijgen in de relatie tussen de ontwikkeling van verschillende landbouwsectoren in Nederland en de ruimtelijke en sociaal-economische omgeving waarin ze opereren. Aanleiding is het maatschappelijk en politieke debat over negatieve effecten van de dominante wijze van het bedrijven van landbouw op natuur en leefomgeving. Daarmee samenhangend wordt de beschikbare ruimte steeds schaarser in het landelijk gebied. Hierdoor moet de landbouw concurreren met andere ruimtevragers of wordt landbouwkundig gebruik gecombineerd met andere functies. Dit project heeft zich gericht op het verkrijgen van inzicht in relaties tussen de ontwikkeling van de landbouw en de aanknopingspunten om de negatieve impact te verkleinen en de positieve relatie van landbouw met natuur en andere maatschappelijke opgaven te vergroten. Na twee jaar onderzoek en twee technical reports is in 2021 gewerkt aan de synthese daarvan die begin 2022 uit zal komen in een toegankelijke WOt-special.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2131/12/22