RTM Single Multi Criteria Decision Models (KB-33-000-023)

Project: EZproject

Project Details

Description

We bekijken multi criteria beslisproblemen waarbij een optimale keuze moet worden gemaakt uit een discreet aantal scenarios. De standaard methode hiervoor is de zogenaamde gewogen som methode. De relevante besliscriteria worden hierbij gelijk geschaald tussen 0 en 1, en van relatieve gewichten voorzien, om zo tot een acceptatiescore van elk scenario te komen. Het scenario met de hoogste acceptatiescore wordt uiteindelijk gekozen.

Echter, deze methode dekt niet altijd de lading. Zo is er in het gezonde voeding domein bij macronutriënten (bijv. eiwitten, koolhydraten en vetten) in voedingsmiddelen sprake van een zogenaamde aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH). Bij innames onder de ADH draagt een hogere aanwezigheid van een nutriënt in het menu bij aan de acceptatiescore van dat menu, maar boven de ADH niet meer. En bij erg hoge aantallen van sommige nutriënten bestaat er zelfs een mogelijk sterk negatief effect op de gezondheid. De gewogen som methode voldoet dan niet meer. Om dergelijke realistische praktijkcases goed te kunnen modelleren, hebben we samen met WUR Biometris en Wageningen Food Safety Research een generieke multi criteria beslismethode ontwikkeld: de Balance of Acceptabilities (BOA) methode [1]. Binnen het project Multi Criteria Decision Models wordt de BOA methode toegepast op twee cases uit het WUR domein:

  • Gepersonaliseerd dieet advies aan consumenten
  • Technologie-selectie voor het de-contamineren van specifieke voedingsmiddelen

Leerervaringen binnen deze twee cases worden meegenomen bij de verdere ontwikkeling en verbetering van de BOA methode.

Referenties

  1. Van der Voet, H., van der Heijden, G. W., Kruisselbrink, J. W., Tromp, S. O., Rijgersberg, H., van Bussel, L. G., & van Asselt, E. D. (2014). A decision support tool for assessing scenario acceptability using a hierarchy of indicators with compensabilities and importance weights. Ecological indicators43, 306-314.
StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/20