RTM Single Modelling food safety and sustainability impacts of pesticides (KB-33-000-017)

  • van der Voet, Hilko (Project Leader)

Project: LNV project

Project Details

Description

Residuen van pesticiden hebben impact op voedselveiligheid en het milieu en op de duurzaamheid van systemen voor primaire productie. De afdeling Biometris van Wageningen Research is al 20 jaar bezig met het ontwikkelen van modellen en software voor risicobeoordeling, in samenwerking met Wageningen Food Safety Research, RIVM en de Europese Voedselveiligheidsauthoriteit (EFSA). Op dit moment zijn deze modellen geïmplementeerd in de Monte Carlo Risk Assessment (MCRA)  software. Zij worden gebruikt voor het berekenen van de blootstelling aan mengsels van pesticiden en de daaruit voortvloeiende risico’s, zie bv. https://doi.org/10.2903/sp.efsa.2019.EN-1708, https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/public-consultation-draft-efsa-scientific-reports.  De functionaliteit van het MCRA model voor cumulatieve risicobeoordeling is ook beschikbaar gemaakt voor de groenten en fruit sector via web services (Impactanalyse Pesticiden Groenten en Fruit project, see https://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/551714).

EFSA werkt samen met RIVM en Biometris om de MCRA modellen verder te ontwikkelen. Als onderdeel hiervan wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd om MCRA te transformeren tot een volledig transparant open-bron systeem van gevalideerde modellen. Dit is een vereiste binnen de Europese regelgeving. Hiervoor is de ontwikkeling van interoperabele datamodellen vereist en investering in technische oplossingen.

In dit project ontwikkelt Biometris verdere expertise voor modulaire systemen. Daarmee willen wij onze koppositie behouden in de modelontwikkeling samen met RIVM en EFSA. Specifieke aandachtgebieden zijn versiebeheerssystemen, regressietesten en software validatie, alsmede de ontwikkeling en toepassen van container technieken. Tegelijkertijd bestaat ook de wens de toepasbaarheid van de modellen te vergroten door koppeling met het Balance of Acceptability (BOA) model voor multi-criteria beslissingsondersteuning, da tontwikkeld is in een eerder KB project (zie https://www.wur.nl/en/show/boa.htm). In dit model kunnen voedselveiligheid, milieu-veiligheid en kosten-baten berekeningen gecombineerd worden bij de vergelijking van verschillende scenario’s voor het gebruik of niet-gebruik van pesticiden.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/20