RRAT Now (KB-37-003-058)

Project: LNV project

Project Details

Description

In de afgelopen jaren is bij WBVR de zogeheten rapid risk assessment tool (RRAT) ontwikkeld. Deze tool kan gebruikt worden om het insleeprisico van tien aangifteplichtige dierziekten voor Nederland snel te beoordelen. RRAT maakt gebruik van externe databases waarin dierziekten en handel gerapporteerd worden en kan automatisch geüpdatet worden als er nieuwe data beschikbaar komen. Op dit moment zijn de risico’s die door RRAT berekend worden retrospectief, omdat ze voornamelijk gebaseerd zijn op historische data. Het beschikbaar komen van zowel nieuwe data als ook technieken om deze data te verwerken biedt mogelijkheden om de huidige RRAT om te bouwen naar een zogeheten nowcasting tool, waarmee het actuele insleeprisico voorspeld kan worden, zodat de tool bij kan dragen aan een vroegtijdige signalering van nieuwe risico’s. Doel van dit project is om RRAT te transformeren tot een nowcasting tool (“RRAT_NOW”) die aansluit bij de vragen van beleidsmakers (LNV) en toezichthouders (NVWA). Het eerste jaar van het project zal gebruikt worden om de wensen van LNV en NVWA te inventariseren en nieuwe data en methoden te verkennen. Op basis daarvan zullen we komen tot een prototype model voor enkele ziekten. Indien dit prototype model van toegevoegde waarde is voor LNV en NVWA, zal het uitgebouwd worden tot een eerste versie van RRAT_NOW met een grafische user interface om de data en resultaten van de tool te ontsluiten.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2331/12/24