Robotic quality assessment PicknPack (KB-23-001-011, KB-15-002-022)

Project: LNV project

Project Details

Description

Het doel van RQA is het automatisch bepalen van de kwaliteit en het op basis hiervan verwerken van agrofood producten. Specifiek gaat het om de automatische en gerobotiseerde kleur- en 3D-analyse van groenten, fruit en planten met als doel kwaliteitsbepaling en robotaansturing.

Verschillende 3D technologieën (op basis van multiview camera opstelling, time-of-flight camera’s, structured light methoden en light-field camera’s) zullen verder worden ontwikkeld, zodat zowel de 3D vorm als kleur- en textuureigenschappen snel en nauwkeurig kunnen worden waargenomen. Er zullen methoden worden ontwikkeld om de waargenomen 3D modellen te segmenteren in verschillende onderdelen. Bij groenten en fruit gaat het bijvoorbeeld om de detectie van individuele producten in een krat en het onderscheid tussen vrucht en de steel. Bij planten worden bijvoorbeeld steel, blad en bloem van elkaar onderscheiden. Op basis van de vorm, kleur en textuur van het product en zijn onderdelen zullen eigenschappen worden berekend die van belang zijn voor de kwaliteitsbeoordeling van het product, zijn geometrie en ruimtelijke oriëntatie. Deze informatie zal vervolgens gebruikt worden om robots aan te sturen, bijvoorbeeld voor het sorteren van de producten op kwaliteit, het automatisch steken van stekjes en het oriënteren van de producten.

Het RQA project zal kennis en methoden opleveren voor het snel en robuust waarnemen van 3D vorm, kleur en textuur van agrofood producten, het berekenen van uiterlijke kenmerken aan de hand van deze waarnemingen en het analyseren van de kenmerken voor robotaansturing.

StatusFinished
Effective start/end date31/05/1231/12/16