Roadmap to an effective application of innovative eDNA techniques in environmental monitoring (KB-36-004-004)

Project: EZproject

Project Details

Description

Nieuwe ontwikkelingen in de Noordzee vragen om innovatieve meetinstrumenten om eventuele effecten van deze ontwikkelingen, zoals veranderingen in biodiversiteit, effectief te kunnen meten. Genetische methodieken, zoals environmental DNA (eDNA), lijken hier uitermate geschikt voor en worden reeds projectmatig ingezet. Echter, voor elke toepassingsvraag zijn specifieke keuzes nodig om de methode goed in te kunnen zetten en hoe dit vervolgens moet worden uitgevoerd behoeft nog een praktische uitwerking. Dit project levert een concrete beslisboom voor het selecteren van de best passende eDNA techniek voor de belangrijkste toepassingsvragen. Deze is voorzien van de bijbehorende protocollen voor de uitvoering van geselecteerde eDNA techniek. Hiermee kunnen deze innovatieve technieken breed inzetbaar worden gemaakt voor zowel de WUR als andere relevante betrokkenen.

 

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/22