Risicobeoordeling van laag-risico middelen (BO-43-102.01-010, BO-43-011.01-010, BO-20-002-043)

Project: EZproject

Project Details

Description

Zowel de Europese Commissie als het ministerie van LNV willen dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zo weinig mogelijk milieurisico’s met zich mee brengt. Laag-risico middelen staan daarom in de politieke belangstelling. Dit kunnen zowel chemische stoffen zijn (van synthetische of biologische oorsprong) maar ook micro-organismen. LNV wil dat de toelating van deze middelen verantwoord gebeurt maar ook dat de toelatingsdrempel van laag-risico middelen zo laag mogelijk is. Het doel van het project is om de risicobeoordeling van laag-risico middelen waar mogelijk wetenschappelijk verantwoord te vereenvoudigen ten behoeve van een effectieve toelating van deze middelen. Dit wordt in dit project aangepakt via verschillende activiteiten.

Sinds 2019 is de NL Werkgroep microbiële gewasbeschermingsmiddelen actief. Op internationaal niveau neemt de projectleider deel aan de EC Werkgroep “Problem formulation for environmental risk assessment in the context of 1107/2009”. Aan LNV worden beleidsadviezen gegeven inzake laag-risico middelen, en er wordt verkend in hoeverre FOCUS modellen geschikt zijn voor het berekenen van emissies van en blootstelling aan laag-risico middelen.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1631/12/23