Risicobeoordeling van laag-risico middelen (BO-43-102.01-010, BO-43-011.01-010, BO-20-002-043)

Project: EZproject

Project Details

Description

Zowel de Europese Commissie als het ministerie van LNV willen dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zo weinig mogelijk milieurisicos met zich mee brengt. Laag-risico middelen staan daarom in de politieke belangstelling. Dit kunnen zowel chemische stoffen zijn (van synthetische of biologische oorsprong) maar ook micro-organismen. LNV wil dat de toelating van deze middelen verantwoord gebeurt maar ook dat de toelatingsdrempel van laag-risico middelen zo laag mogelijk is. Het doel van het project is om de risicobeoordeling van laag-risico middelen waar mogelijk wetenschappelijk verantwoord te vereenvoudigen ten behoeve van een effectieve toelating van deze middelen.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1631/12/22