Risico-analyse introductie carbapenemresistentie (WOT-01-002-013)

  • Swanenburg, Manon (Project Leader)

Project: EZproject

Project Details

Description

Tot nu toe zijn CPE (carbapenamase-producerende Enterobacteriaceae) in Nederland alleen incidenteel bij mensen gevonden en nog niet in dieren. De kans op introductie van CPE in Nederlandse (voedselproducerende) dieren is echter reëel. Dit kan gebeuren via besmet voedsel, via besmette omgevingsfactoren (bijvoorbeeld afvalwater), via wilde vogels, door contact met besmette mensen of via besmette dieren. Om te voorkomen dat CPE zich kunnen verspreiden in de veestapel, dienen zij zo snel mogelijk opgespoord te worden, zodat maatregelen kunnen worden genomen (early warning). Echter, het opsporen is niet eenvoudig, omdat dieren die CPE bij zich dragen geen klinisch beeld vertonen.

Het meest efficiënt is om te kiezen voor risicogebaseerde surveillance. Hiervoor is het noodzakelijk te weten welke de meest waarschijnlijke routes zijn voor introductie van CPE. Dit project heeft als doelstelling de uitvoering van een risicoanalyse, waarin wordt bepaald welke insleeproutes de belangrijkste zijn voor de introductie van CPE in de Nederlandse dierpopulatie (voedselproducerende dieren en huisdieren).

Voor de belangrijkste routes zal een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd worden om de kans op insleep te bepalen en de te verwachten eerste verspreiding (afhankelijk van route en locatie van insleep). Op basis van deze kwantitatieve risicoanalyse zal bekeken worden hoe de bestaande surveillance efficiënter kan worden ingericht. Het project zal belangrijke nieuwe kennis opleveren over de mogelijke introductieroutes van CPE in de Nederlandse veehouderij / huisdieren. Er zal nieuwe expertise worden ontwikkeld voor het in kaart brengen van insleeproutes voor antibiotica resistentie.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/19