Risico-analyse aspecten van nieuwe veredelingstechnieken, inclusief synthetische biologie (KB-37-002-013, KB-23-002-027)

Project: LNV project

Project Details

Description

In dit project worden activiteiten uitgevoerd binnen twee TTW-projecten. Dit zijn de projecten:

Project A: “Assessing safety-by-design in novel plant breeding techniques by comparing native gene based modification with classical breeding”. In dit project worden omics data (metabolomics data) gegenereerd en geanalyseerd door de TTW-partners.

Project B: “Specificity and side-effects of mutagenesis by nuclease-induced breaks and Cas9-mediated epigenome editing in plants, identifying hazards, analyzing risks and creating inherent safety”. In dit project is door WFSR een literatuurstudie uitgevoerd naar off-target mutaties in planten t.g.v. de toepassing van gene-editing technieken.

De focus van deze projecten ligt op het kritisch bestuderen van literatuur- en onderzoeksdata op risico-aspecten van de toepassing van nieuwe gene-editing technieken (e.g. off-target mutaties). Daarnaast wordt er in beide projecten advies gegeven over de veiligheidsbeoordeling van producten die met deze nieuwe veredelingstechnologieën zijn verkregen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1631/12/21

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.