Research agenda increasing Food Systems' resilience (KB-35-008-011)

Project: EZproject

Project Details

Description

COVID-19 heeft nieuwe onderzoeksinteresse aangewakkerd met betrekking tot de veerkracht van lokale, regionale en mondiale voedselsystemen. Het doel van dit project, als onderdeel van KB Voedsel- en Waterzekerheid, is het creëren van een algemeen begrepen mid-to-long termijn perspectief op onderzoeksvragen voor WUR over veerkracht van voedselsysteem. De ambitie is om ons begrip van wat de veerkracht van voedselsystemen bepaalt uit te breiden, om de impact van verschillende schokken en stressoren te begrijpen, en om effectieve veerkrachtstrategieën en hefboompunten voor veerkrachtopbouw te identificeren. Deze onderzoeksagenda moet inzicht geven in WUR-onderzoek op internationaal gebied, waaronder Europa, Afrika en een mondiaal perspectief. Het doel is om een white paper te maken met actuele en opkomende onderzoeksvragen, dilemma's en gevolgen van het verbeteren van de weerbaarheid tegen schokken in voedselsystemen.

 

Rationale

Wereldwijd is er uitgebreid empirisch onderzoek gedaan naar schokken en stressoren die van invloed zijn op delen van het voedselsysteem, zoals waardeketens, productiesystemen, watervoorziening, vee enz. Veerkracht van het voedselsysteem kan alleen worden begrepen in zijn context en in relatie tot specifieke schokken en stressoren. Het is moeilijk, zo niet onmogelijk, om het vermogen van een systeem om te reageren op verschillende schokken en stressoren op te tellen. Het is nuttiger om te analyseren en te visualiseren hoe verschillende vormen van veerkracht interageren in termen van feedback lussen en trade-offs. Als gevolg daarvan is het begrijpen van de veerkracht van het voedselsysteem meer een methodologische uitdaging dan het ontwikkelen van een bepaalde theorie over de aard en het zijn, d.w.z. de ontologische vraag.

Het vinden van manieren om de veerkracht van het voedselsysteem beter te begrijpen, is een antwoord op zorgen in de samenleving over latente of acute kwetsbaarheid en ruimte voor het versterken van respons- en/of transformatiecapaciteit. Dit houdt in dat onze zoektocht naar adequate methodologie om de veerkracht van voedselsystemen te bestuderen, waardoor de waargenomen kennishiaten kunnen worden opvullen, antwoorden moeten geven op vragen hoe hogere niveaus van veerkracht kunnen worden bevorderd en, ten slotte, hoe verdiensten en afwegingen in evenwicht kunnen worden gebracht.

De verwachte output is een white paper met een shortlist van onderzoeksvragen die relevant zijn voor WUR. Het project wordt uitgevoerd door een kernteam ondersteund door een referentiegroep. De uitvoeringsperiode is september 2020 januari 2021. De aanpak omvat literatuuronderzoek, brainstormsessies met belangrijke kennishouders bij WUR en daarbuiten, die zowel de wetenschap als de samenleving vertegenwoordigen. Op basis van een longlist van opkomende onderzoeksvragen en door validatie/consult wordt een shortlist afgetrokken, relevant voor een onderzoeksagenda voor WUR.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/20