Reflectie vooronderstellingen versterken legitimiteit middels maatschappelijke betrokkenheid (WOT-04-010-037.08)

Project: EZproject

Project Details

Description

Om legitimiteit te vergroten willen overheden mensen meer betrekken bij natuur en het natuurbeleid. Legitimiteit wordt daarbij gezien als een belangrijke voorwaarde om het natuurbeleid te realiseren en maatschappelijke betrokkenheid als een manier om de legitimiteit te herstellen en te vergroten. Verwachtingen die daarbij spelen is dat als het natuurbeleid transparanter is of als mensen meer inspraak hebben dat de uitvoering van het natuurbeleid beter gaat; of dat als mensen vaker in de natuur komen dat zij meer zorg zullen dragen voor de natuur en zich beter kunnen vinden in beleid ter bescherming van de natuur. In de praktijk betekent dit echter niet altijd dat weerstand verdampt. De bovenstaande voorbeelden geven aan dat de relatie tussen maatschappelijke betrokkenheid en legitimiteit niet eenduidig is. Zijn de verwachtingen van de resultaat van het verhogen van de legitimiteit wel altijd zo realistisch?

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/20