Redesign of Adaptive Building with Nature- seafood production Networks for Food and Nutrition Security in stressed regions (KB-22-002-012)

Project: EZproject

Project Details

Description

Building with nature (BwN) is een principe dat wordt toegepast om gebieden die onder druk staan van zeespiegelstijging, saliniteitsdruk en diverse externe factoren te versterken. Dit principe is mondiaal toepasbaar en is met name toepasbaar vanuit een ecologisch-sociale motivatie. Echter, de uitdagingen die BwN kent bieden zeer goede perspectieven om de voedsel (uit zee) productie en de netwerken daaromheen in te zetten om grootschalig tot oplossingen te komen tegen klimaatveranderingsdruk en voedselvoorziening. De potentiele kansen vanuit seafood productie worden in deze studie verkend.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/18