Recreatieve visserij (WOT-05-001-009, WOT-05-001-019, WOT-05-406-009, WOT-05-406-160)

Project: EZproject

Project Details

Description

Binnen het project wordt data verzameld met betrekking tot de Nederlandse recreatieve visserij op bovengenoemde soorten. Op basis hiervan wordt een schatting gemaakt van de recreatieve vangst (onttrekking en teruggezet) van aal, kabeljauw en zeebaars in de Noordzee en aal in binnenwateren en de kustwateren. Van zalm, pollak, haaien en roggen worden de vangsten vermeld.

1.1.1      Werkwijze

Het project bestaat uit drie basisonderdelen. Een Screening Survey om te bepalen hoeveel Nederlandse recreatieve vissers er zijn. Vervolgens worden uit deze survey ~2500 recreatieve vissers geselecteerd om deel te nemen aan een Logboek Survey. De Screening Survey wordt om het jaar uitgevoerd. De laatste screening survey vond in december 2017 plaats en zal in december 2019 weer plaatsvinden. Van maart 2018 tot en met februari 2019 is de laatste Logboek Survey uitgevoerd, welke vanaf maart 2020 opnieuw zal worden uitgevoerd Het laatste onderdeel is het veldwerk. Op een aantal punten langs de kust worden gedurende de logboek survey lengtemetingen gedaan van zeevis vangsten van recreatieve vissers. Naast de reguliere logboek survey doen ook ~30-60 recreatieve staandwant vissers mee aan de survey (maart 2020feb 2021).

1.1.2      Projectresultaat

Het overall resultaat van dit project zijn aantal- en gewichtsschattingen van de vangsten door recreatieve vissers van kabeljauw, zeebaars, en aal. Van pollak, zalm en elasmobranchen (haaien en roggen) wordt te weinig gevangen om absolute gewichtsschattingen te maken en zullen absolute vangstaantallen worden gegeven.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1031/12/20